Home

Tanfelügyeleti jegyzőkönyv

A 2018. évi tanfelügyeleti ellenőrzésekre a - szakképző iskolák kivételével - 2016. december 9-én jóváhagyott (2017. január elsejétől hatályos) tanfelügyeleti kézikönyvek alapján került sor. Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján átdolgozott, szakképző iskolákra. Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója O742044643572017A002 Az eljárás típusa Önértékelés Az értékelt neve Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? - 2. Vezetői pályázat/program 1. Mi az intézményvezető által.

1 JEGYZŐKÖNYV amely készült 2018. december 7. napján 10 óra 00 perces kezdettel, a Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban: NPK) Országos Küldöttgyűlésén. Helye: 1085 Budapest Könyves Kálmán körút 40.Díszterem Jelen vannak: Horváth Péter, NPK elnök Iszák Tibor (elnökhelyettes A tanfelügyeleti ellenőrzéshez hasonlóan, a vezetői önértékelés területeit a Tempus Közalapítvány által koordinált, az Európai Bizottság által támogatott International Co- operation for School Leadership (Nemzetközi együttműködés az intézményvezetésért) című projekt keretében. Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Önértékelés Az értékelt neve Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 2. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentuma Iskolai élet - Alapdokumentumok - 2018/2019. évi tanfelügyeleti jegyzőkönyv Iskolai jegyzőkönyv kivonat (2018)>> Kollégiumi tanfelügyeleti jegyzőkönyv kivonat(2019)>> 1 Értékelőlap intézményi tanfelügyelet 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1.Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumaina

Oktatási Hivata

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakértő. Óvodák, óvodavezetők, közoktatási intézmények, intézmény fenntartók, magánóvodák segítése. gardonyi-eger.h A fenti dátummal lebonyolított önértékelési eljárás értékelőlapjának megállapításai, az intézményi önértékelés keretében kitöltött kérdőívek eredményei, továbbá a feltöltött jegyzőkönyv alapján az az alábbi önfejlesztési tervvel zárjuk le az önértékelési folyamatot Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés - 2017 Thank you! Hogyan szervezzük a továbbiakat? Ne kapkodjunk, nincs mit elsietnünk! folyamatosan végezzük a minősítéssel kapcsolatos feladatainkat - ez az érdekünk örüljünk a tanfelügyeleti rendszert egyszerűsítő tényleges egyszerűsít A tanfelügyeleti jegyzőkönyv szerkeszthető vàltozata ott van az OH felületén! Letölthető, kitölthető. Ez egyértelműen jelzi, hogy lehet géppel tölteni. spiky, 2018 Január 6 #16344. csakkerdezem, kaktusz68, Gagamail és 2 további tag kedvel

− a tanfelügyeleti ellenőrzés dátumát. A jegyzőkönyv magában foglalja még az − előkészítési szakaszt: a kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye; az önértékelés áttekintése, az intézményi önértékelés dokumentumai (az informatikai felületen elérhetőek voltak-e?) Boda Zoltán tanfelügyeleti értékelése. Időpontja: 2018. február 1. 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatívirányítása önértékelési jegyzőkönyv megállapításai - dokumentumelemzés és interjúk, vezetői önértékelő kérdőív, intézményvezetővel készített interjú, munkáltatóval.

Iskolai előadás pedagógus és intézményi ellenőrzésről

A 80-as évekig tanfelügyeleti, később a szakfelügyeleti rendszer volt hivatott a nevelés- oktatás folyamatának szakszerű ellenőrzésére, értékelésére. A külső, szakmai jegyzőkönyv Pedagógiai munka írásbeli dokumentálása Október 30-ig Belső ellenőrzési jegyzőkönyv A tanfelügyeleti ellenőrzéseket megelőző előkészítő tevékenységek esetén az önértékelési látogatás napjaként olyan napot kérünk beállítani, ami a tanfelügyeleti látogatás napját legalább 30 nappal megelőzi (amikor a látogatás napját kijelölik, a program minimum 15 nappal későbbre engedi a látogatási nap. JEGYZŐKÖNYV (minta) Készült: a minősítési és a tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának azonnali felfüggesztése, és a modern, korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig működő belső önértékelési rendszer visszaállítása; 7. A tankötelezettség korhatárának visszaemelése a 18. életévre a.

A tanfelügyelet minden évben központi kérdés az iskolák és óvodák életében. Idén majdnem 2000 intézmény, és közel 2500 intézményvezető várja az ellenőrzést. Ebben a cikkünkben a tanfelügyeletről, és a 2017. évi ellenőrzésekről olvashat. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti. Ugyanez a kérdésem a tanfelügyeleti és önértékelési jegyzőkönyv feltöltési határidejére. Sehol sem találom ezt leírva. kék sárkány, 2019 Január 20 #18204. Verőce kedveli ezt. Tanfelügyeletnél a jegyzőkönyvet az nap töltjük fel (eddigi gyakorlatomban) A tanfelügyeleti ellenőrzés rendszere úgy az intézmény, mint a tanfelügyelői munkát végzők számára is egyszerűbbé vált. Központilag módosították a 2016. évi tanfelügyeleti tervet is. A jegyzőkönyv magában foglalja még az − előkészítési szakaszt: a kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel időpontja, módja. 1 Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Hajós Éva ( ) Értékelés Hajós Éva Intézmény Értékelés Kompetencia: Mind 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában elérhetővé válik a vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 8

www.iskola.aporisk.h

 1. ta. A kézikönyv alapján én így képzelem el az ötéves intézményi önértékelési programot. Mivel ez egy
 2. jegyzőkönyv A tanulókövetés intézményi rendje ellenére általánosan ez nem megoldott. Ez az iskolán túl mutató feladat. Ha ilyen Az önértékelés megállapításai normál, a tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai félkövér, dőlt betűtípussal jelezve. 7
 3. él pontosabb visszajelzést adni valamennyi elvárás teljesüléséről. o A megfogalmazott kiemelkedő és fejleszthető területek indoklása -
 4. 7.1 Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk az OH informatikai támogató felületén. 7.2 Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Ambrus Tibor polgármester: Tóthné Ferencz Henriette: Óvoda vezető végzi. testület . minden óvoda hozzá tegye a sajátosságait. előzőekben nem változik. az idei munkatervben változás a továbbképzések kibővülése. 2018-ban tanfelügyeleti ellenőrzést fognak tartani, e Tovább: Jegyzőkönyv javaslat vezetői interjú javaslat 2019- általános iskola. Tovább: Jegyzőkönyv javaslat vezetőtárssal interjú 2019- általános iskola. Tovább: Önfejlesztési terv javaslat . Intézményi önértékeléshez javasolt dokumentumok: Tovább: Jegyzőkönyv munkaterv,beszámoló javaslat 2019- általános iskol Önértékelések és tanfelügyeleti ellenőrzések: Vezetői önértékelés: Jegyzőkönyv; Intézményvezető tanfelügyeleti értékelése - 2019. Vezető önfejlesztési terve - 2019. Intézményi értékelés 2019 tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, dokumentumait. A tapasztalatokat rögzítik. 2) A kitöltött, majd az informatikai felületre feltöltött, aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, az irattárban öt évig megőrzi Tanfelügyeleti kézikönyv 2017-PDF. évi tanfelügyeleti valamint az ezekhez. arról, hogy az önértékelési kézikönyv. Önértékelési kézikönyv ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS. napjától 1 Tartalom 1. Intézményünkbe. - án Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés

Szent Imre Katolikus Kollégium egy újabb Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI honlapok honla Csörög Község Önkormányzat Szociális Bizottsága 2135 Csörög, Akácfa utca 30. Szám: CPH/82-8/2019. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV a Szociális Bizottság 2019. május 06.-án megtartott rendes nyílt üléséről Tartalmazza: 42-57/2019 Tanfelügyeleti látogatás dátuma: Elókészítési szakasz 1.1 Kapcsolatfelvétel Kapcsolatfelvétel idópontja, módja, személye 2019. január 15-én a vezetÓ tanfelügyeló' e-mailben vettefel a kapcsolatot a tagintézmény-vezetóvel és az intézményvezetó' asszonnyal A jegyzőkönyv c. dokumentum három külön jegyzőkönyv formájában megfelelő egyedi fejléccel tartalmazza . az . óra/foglalkozáslátogatásról készítendő, a dokumentumelemzésről, valamint az interjúkészítés során elkészítendő jegyzőkönyveket tanfelügyeleti kézikönyv 10. oldalán szereplő utasítás szerint a Jegyzőkönyv Készült: Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága 2015. október 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Szénás Zsoltné elnök, Bobál Imréné, Nagy István, Szalontai Boldizsár, Birizdó János, Szakmáry Sándor, Vastag András tagok

A pedagógus-önértékelések, a tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a minősítések tekintetében újabb változásokat hozott a 2016-os év. Az életpályamodell új színfoltjaként került kidolgozásra a Mesterpedagógus, illetve a Kutatótanár fokozat elérést célzó minősítési eljárás rendszere A tanfelügyeleti látogatást megelőző 15. napig az alábbi feladatok elvégzése szükséges: • intézményvezetőre/vezetőre vonatkozó intézményi elvárásrendszer elkészítése • kérdőíves felmérések(nevelőtestületi, szülői, vezetői önértékelő kérdőív) • jegyzőkönyv feltöltése: • Dokumentumelemzés. 4440, Tiszavasvári, Petõfi út 1. vpkszk.iskola@gmail.com Tel: 42 / 520-046 Tel: 70 / 199-5641 OM azonosító: 203045 Telephelykód: 00 Tanfelügyeleti látogatás során az intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét. 4. Az ezzel megbízott kolléga megvizsgálja a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az. Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója LQIE4M5VJ5BJTULM Az eljárás típusa Önértékelés Van-e jelentős eltérés egyes pedagógusok tanfelügyeleti és önértékelése között? Nem kimutatható. 6. Az előző intézményellenőrzés(ek) (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés.

Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 48. Kollégiumi tanfelügyeleti jegyzőkönyvLetölté Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsá Az önértékelés, tanfelügyeleti, szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyagban tároljuk CD/DVD lemezen, az OH támogató felületén. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatás után vezetői irodában tároljuk. Jegyzőkönyveket, munkaanyagot CD/DVD-n tároljuk, helye a nevelőtestületi szobába

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (203168001) 2019. Értékelés 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását Megjelenés: évi 10 lapszám. Formátum: digitális szaklap online segédletekkel. Terjedelem: 24 oldal / 10 kiadvány évente. Szerzők: Szabó Zoltán, tanfelügyeleti referens, Oktatási Hivatal, Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály Kovács Mónika, pedagógus, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban Török Anna Karolina, minőségbiztosítási szakért tartalmazó jegyzőkönyv Látogatása • legalább 5 évente • előre bejelentett időpontban. A tanfelügyeleti standardok fajtái Az ellenőrzés területeinek megfelel.

Önfejlesztési terv - Dokumentummint

 1. amelyekről látogatási jegyzőkönyv készül, de a személyesen is visszajelzést kapnak a pedagógusok. Az intézmény külső kapcsolatai tanfelügyeleti ellenőrzésben, pedagógusaik látogatják a POK továbbképzéseit. - Helyi szinten egyesületi, alapítványi
 2. iszter működtet.. Tudni kell, hogy a tanfelügyeletet elsősorban a pedagógusok, pedagógus szakszervezetek, pedagógus szakmai szervezetek tartották szükségesnek (pedagógus vívmány), a különböző oktatási.
 3. Iskolánk telefonközpontja sajnálatos módon meghibásodott. Javítása folyamatban van. Kérjük, hogy a kapcsolatot a központi e-mail címen: igazgatas<kukac>aporisk.hu vegyék fel velünk
 4. Természetesen nem a modern értelmű népoktatásról beszélünk, hiszen a középkor nem ismerte a tankötelezettséget. A kereszténység meggyökeresedése után a falvak lelki-szellemi vezetői a falusi papok lettek, akik maguk is az alacsonyabb állású néprétegekből kerültek ki, magyarul érintkeztek a lakosokkal, és egyfajta népművelői feladatkört is elláttak

Tanfelügyeleti látogatás során a vezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét. - Az iratok kezelése. I/7. Az intézmény önértékelésének szintjei és a ciklusok ütemezése - A jegyzőkönyv egy példányának átadása a pedagógusnak. - A dokumentumok lefűzése a személyi anyagban jegyzőkönyv Intézményvezetés felelőssége: - a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti és minősítési ellenőrzésekre - Intézményi Önértékelési program elkészítése, elfogadása, bevezetése. - az intézményi önértékelés jogkövető megszervezés

Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés - 2017 by Petróczi

Fuchs Xavér Ferenc Alapítvány Adószám: 18744743-1-10 Bankszámla szám: 11739009-2390544 Tájékoztatás a 2017. évi Tanfelügyeleti ellenőrzésről Előterjesztő: Kondor Géza Társulási Tanács Elnöke (írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kondor Géza társulás elnöke: Megkérdezi az óvodavezetőt van-e mondanivalója? Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: Megköszönte polgármester úrnak, hogy. pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésben érintett pedagógusok esetén az önértékelések időpontját úgy kell tervezni, hogy a folyamat legkésőbb a tanfelügyeleti látogatás időpontját megelőző 15 nappal lezáruljon. Érdemes tehát ezekben az esetekben az önértékelés időpontját legalább 60 nappa Amennyiben az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésére a fentiekben tárgyalt időpont előtt kerül sor, akkor természetesen már erre az időpontra is rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés dokumentumának. óralátogatási jegyzőkönyv vagy ezekkel adekvát dokumentum álljon rendelkezésre, hogy annak.

Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II

 1. ősítések előkészítésében való közreműködés A 2018-2019-es tanév BECS-tagjai: Lánczosné Sági Ágnes munkacsoport vezetője Papné Süveges Krisztina Mézes Mária Schneider Éva Szalainé Nyeste Judit 6. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉ
 2. Ellenőrzési jegyzőkönyv, súlyos hiányosság. Amennyiben a belső ellenőr vizsgálata során olyan súlyos hiányosságot észlel, amelynek alapján jelentős negatív hatással fenyegető kockázat bekövetkezése valószínűsíthető, akkor haladéktalanul kezdeményeznie kell a folyamatgazdánál a szükséges intézkedések.
 3. iszter közzéteszi a 2018. évi
 4. A tanfelügyeleti rendszer felépítése Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. 3.3.2. Az ellenőrzés lezárása a pedagógus részéről A pedagógus értékelőlapjának rögzítése után - szintén 15 napon belül - a pedagógus is érté
 5. aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 4.3.2. A vezető önértékelés
 6. Szülői értekezletekről jegyzőkönyv épül, erre panaszkezelési eljárás épül. Széleskörű szülői elégedettségmérés. 2.7.22. Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. folyamatos elégedettségi mérések 2.7.23
 7. Tanfelügyeleti értékelés alapján 2018-2020 MEZ İBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 5650 Mez ıberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870, 70/400-25-21 E-mail: ovoda@mezobereny.hu Honlap: www. berenyiovodak.mezobereny.hu Készítette: Kovács Annamária intézményvezet

Változások a pedagógus-önértékelésben, a tanfelügyeletben

 1. dhárom szinten kiegészül-nek az önértékelést támogató szempontokkal, elvárásokkal. Jegyzőkönyv 2017. augusztus 30. intézményvezető BECS 3.Tervezés Az éves önértékelési terv el-készítése. A pedagóguso
 2. jegyzőkönyv az ellenőrzés összes dokumentumai Február 28-ig iskolavezetés BECS munkacsoport Március 5-6. kolléga ellenőrzése jegyzőkönyv az ellenőrzés összes dokumentumai Március 31-ig iskolavezetés BECS munkacsoport Április 7-8. kolléga ellenőrzése jegyzőkönyv az ellenőrzés összes dokumentumai Április 30-i
 3. Megismerhető az iskolában tavaly lefolytatott tanfelügyeleti eljárás jegyzőkönyve. Letölthető fájlok. A jegyzőkönyv PDF-formátumba
 4. t 1 db eredeti önfejlesztési terv beküldendő a Főigazgatóságra. A munkaközösségi tagok számára fontos, hogy megismerjék az aktuális kézikönyvet, s javaslom, hogy az önértékelés előtt álló kollégák is olvassák el a pedagógusra vonatkozó részt.
 5. ősítési és tanfelügyeleti rendszer, ami jó alkalmat ad arra, hogy megerősítse a pedagógust szakmai munkájának.
 6. A Tanfelügyeleti látogatáskor kötelezően elkezdődött intézményünkben az önértékelés. Ez egy folyamatos feladat. Végrehajtása a Tanfelügyeleti látogatásra készített jegyzőkönyv szerint fog történni
 7. t az anyák munkaerő piacon történő elhelyezkedése (munkahely teremtés)

A fenti, 1954. szeptemberi tanfelügyeleti látogatásról készült jegyzőkönyv további érdekességekkel is szolgál: Az elmúlt két esztendő tanúsága annak, hogy az iskolát saját szülöttjének tekinti a testület és az ifjúság. Minden hibájával együtt szeretik. Nem ideális épület, a tantermek közfalai nedvesek, a. tanfelügyeleti összegzés A feladatellátásihely azonosítója: 200901007 Tanfelügyeleti eljárás - Intézmény - 2019 október-november 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatí intézmény szintjén. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéstől függetlenül, ám azzal összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok átfedik egymást, adott esetben egyenesen megegyeznek. Ezeket a területi aspektusokat az iskola a saját képére formálhatja, pedagógus, vezetői és intézmény

1 DIMENZIÓ Óvoda 2018/19 nevelési év munkaterve DIMENZIÓ ÓVODA 1125 BUDAPEST, SZARVAS GÁBOR ÚT 27. OM:201269 2018/2019 nevelési év munkaterve 2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31 Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hane önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, ugyanakkor az önértékelés önmagában is fontos eleme a folyamatos minőségfejlesztésnek, ezért a pedagógusok önértékelésének ötévenként meg kell ismétlődnie. Amennyiben az intézményvezetők, tagintézmény Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 8. A vezető az értékelésében részt vevő kollégák bevonásával minden. tanfelÜgyelet minden fÉltett dolognÁl jobban Őrizd meg a szivedet, mert abbÓl indul ki minden Élet A TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK VEZETŐI ÉS HELYETTESI FELADATAI A vezetői , intézményi tanfelügyelet vezetői, helyettesi feladatai Vezetői intézményi önértékelés Folyamat - tervezés (értékelő csoport feladatai) - adatgyűjtés (módszerek, eszközök) - önértékelés terv, intézményi Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk

Az intézményvezetői tanfelügyelet eredménye - Bogyiszlói

Gércei Iskola nyári Erzsébet-tábora Zánkán 2018.07.10 . Kedves táborozni induló gyerekek! Bizonyára már türelmetlenül várjátok az iskolai tábort Tanfelügyeleti kézikönyv letöltése Intézményi önértékelés. Önértékelési kézikönyv letöltése. Felhasználói kézikönyv az önértékelési felület kezeléséhez. Intézményi önértékelési szabályzat . Óra /foglalkozás-látogatási jegyzőkönyv. Tanmenet és a tervezés egyéb dokumentuma

7. A kitöltött jegyzőkönyv rögzítése az informatikai felületen, az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányának iktatása, megőrzése öt évig az irattárban; (Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre- Játék az óvodában. Szakmai programunkon gyakorlati példákon keresztül a téma neves szakértője, Dr. Páli Judit - klinikus gyermek-, neuro- és pedagógiai szakpszichológus kitér arra, hogy mi a jelentősége a szabad játéknak, irányított játéknak, vagy bármely más. eredményekhez fűzött reflexiókat, a tapasztalatok alapján történő folyamatos fejlesztést, minőségbiztosítást (az intézmény önértékelési jegyzőkönyv). 1.6.22. A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót hajt végre. A tanulói eredményeket folyamatosan nyomon követik tanfelügyeleti ellenőrzésünk is. A vezetői önértékelést az elmúlt nevelési évben készítettük el, a vezetői tanfelügyelet eredményei az 1.3. pontban található. Az intézményi önértékelés és tanfelügyelet eredményei megjelennek ezen beszámoló megfelelő pontjaiban

Megkapták az „egyszerűsített tanfelügyeleti/önértékelési

A tanfelügyeleti ellenőrzés rendszere úgy az intézmény, mint a tanfelügyelői munkát végzők számára is egyszerűbbé vált. Az ellenőrzés során a tanfelügyelők által használt jegyzőkönyv átnevezésre került − most Adatgyűjtő lap −, amelynek használata nem kötelező, az a tanfelügyelő saját jegyzete, és. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző dokumentuma - 2018. 06. 24. 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását A Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet topicot mérete miatt bezártam. A könnyebb tájékozódás miatt Szaktanácsadás - szakértés - tanfelügyelet II. néven nyitottam a folytatást. A bezárt topic tartalma kereshető maradt, tehát az új érdeklődők a kérdések feltevése előtt nyugodtan kutassanak ott is

Tanfelügyelet 2017 - Neteducati

Változások az önértékelésben, a tanfelügyeletben és a

azt elérhetővé teszi az önértékelő pedagógus részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe. 8 Önértékelési, Tanfelügyeleti, Minősítési rendszer működtetéséhez kapcsolódó ellenőrzések, minősítések. 8 Az értékelés mutatói a képzettség, írásbeli esetenként jegyzőkönyv ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzőkönyv ig. h. 10 4. Belépés és benntartózkodás rendje az iskolával nem jogviszonyban áll külsö tanfelügyeleti pedagógus minósítési ellenórzésre, amely tavasszal, négy alkalommah megtörtént, és az óvónók kiváló minósítéssel végeztek. Az Ajka Városi Óvoda óvodapedagógusai közül a pedagógus Il-be 14 fó soroltak, és decembertól már 6 fó mesterpedagógus tevékenykedik A fenti, 1954. szeptemberi tanfelügyeleti látogatásról készült jegyzőkönyv további érdekességekkel is szolgál: Az elmúlt két esztendő tanúsága annak, hogy az iskolát saját szülöttjének tekinti a testület és az ifjúság. Minden hibájával együtt szeretik

Értékelés. Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer ..

si kézikönyv, országos tanfelügyeleti kézikönyv, Kiegészítő útmutató - óvodai nevelés - (Az emberi erőforrások minisztere által 2016. október 24-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata.) és ezek folyamatos változtatásai-nak nyomonkövetésére Látogatási jegyzőkönyv. Értékelő lap (pedagógus, vezető) vagy összegző jelentés (intézmény) (PÉM) esetében a vizsga hasonló a tanfelügyeleti írásbeli vizsgához: szintén 30 kérdést kell megválaszolni, a kérdések tárgya a jogszabályi háttér, a pedagógus kompetenciák, valamint a kötelező szakirodalom átfogó.

Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően intézményi önértékelés Önértékelés az intézmény éves önértékelési terve szerint Cs. Fanni, T. Sz. Anikó, B. Gáborné óvodapedagógusok Tanfelügyeleti ellenőrzés K. S. Andrea vezetői és tanfelügyeleti ellenőrzés Minősítő vizsga K. Tamara, M. Alexandr Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés sikeresen lezajlott. Az ellenőrzésben az előző vezető volt érintett. Közvetlenül érintettek köre Önértékelés a tanfelügyeleti ellenőrzést, minősítési eljárást megelőzően ---- Önértékelés az intézmény éves önértékelési terve szerint M. E., N. Sz., P Jegyzőkönyv, jelenléti ív, feljegyzések 2017.09.01. Szülői szervezet értekezlete Az éves vezetői munkaterv ismertetése P.I óvodavezető Szülői munka-közösségi elnök és tag, Jegyzőkönyv 2017. 09.01. Szülői értekezlet beszámoló a befogadás, beszoktatás tapasztalatairól Előadás a DIOO óvodai digitális programró

Az nem bürokrácia csökkentés, hogy elhalasztják 3 évvel a tanfelügyeleti ellenőrzést. Az pusztán annak a beismerése, hogy az elherdált EU pénzt egy minden ízében gusztustalan, értelmetlen, működésképtelen rendszer felállítására költötték! hogy az elhangzottakról jegyzőkönyv készüljön, s azt abban a formában. Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, óra- és foglalkozáslátogatási jegyzőkönyv, valamint értékelőlap segíti. A megfigyelési naplóban a szakértő lejegyzi az óra/foglalkozás. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 2016. június 23-án az Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében megtartott nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 9.00 óra. Jelen vannak: Roza László István polgármester Fodorné Szabó Erika képviselő Furák Róbert képvisel Tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önfejlesztési terv Kapcsolódó tanfelügyeleti látogatás időpontja: 2017. 05. 30. Önfejlesztési terv kezdő dátuma: 2017. 07.29. Önfejlesztési terv befejező dátuma: 2022. 07.29. Projekt célja, indokoltsága: Az önfejlesztési terv készítésének célja: - a fenti időpontban lezajlot

 • Anémia fajtái.
 • Szögek fogalma fajtái.
 • Miskolci jegesmedvék facebook.
 • Fogászat árak.
 • Fizikális vizsgálatok formái.
 • Jim carrey filmek.
 • Februári versek gyerekeknek.
 • Lantfarkú paradicsommadár.
 • Tiszafüred szállás wellness.
 • W george bush wiki.
 • Szabadszáj rally.
 • A38 étterem.
 • Siemens logo 8 ár.
 • Mór teknős gondozása.
 • Szikraváros könyv.
 • Villanyszerelő bakancs árak.
 • Ijesztő mesefilmek.
 • Tülkös szarv szerkezete.
 • Serdülőkor fiúknál.
 • Kfc hot wings recipe.
 • Jóbarátok 8. évad.
 • A kis herceg pdf.
 • Parabola csúcspontja.
 • Dobogókő szánkópálya.
 • Alkalmi frizurák rövid hajból.
 • Ajándék ötletek 10 éves gyerekeknek.
 • Bojtorjángyökér hajra.
 • Használt altatógép.
 • Győrújbaráti horgásztó.
 • Kipállott hónalj.
 • Használt női cipő webáruház.
 • Klematisz metszése.
 • Afrikai óriáscsiga meddig él.
 • Imdb the king of comedy.
 • Legjobb akciókamera.
 • Cd író program.
 • Apple ipod touch 6.
 • Csípő háj ledolgozása.
 • The lobster online film.
 • Ketchikan alaszka.
 • Zeneszuret hu.