Home

1869 évi népszámlálás

217. Az 1880. évi népszámlálás adatai - Kugi blogj

Magyarországi népszámlálások - Wikipédi

Könyv: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai - Sebők László | Az 1869. évi népszámlálás alkalmával végeztek el először ilyen összeírást magyar kormányzati.. Azonosítószám id: 05936 Cím főcím: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai besorolási cím: 1869. évi népszámlálás vallási adatai Közreműködő közreműködő rendezési sorszám: 1 közreműködői minőség: összeállító közreműködő besorolási neve: Sebők közreműködő utóneve(i): László invertálandó közreműködői név: ne Az 1869. évi népszámlálás osztrák mintára - ezúttal utoljára - még az elavult lajstromos rendszert alkalmazta, csupán Budapesten gyűjtötték már ekkor is egyéni íven az adatokat. Az összeírás az akkor legkorszerűbb nemzetközi gyakorlathoz igazodva immár a tényleges (jelenlevő) népesség fogalmán nyugodott, alapja a. Az 1910-es népszámlálásokat megelőző összeírások alkalmával mindössze az anyanyelv utáni első helyen megnevezett nyelvet dolgozták csak fel addig az 1910- évi népszámlálás során az anyanyelven kívül beszélt nyelvek közül nem csak az első helyen megnevezett nyelvet, hanem az összes beszélt nyelvet számba vették 1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint (1912) II. Részletes kimutatások - 3. A községek polgári népessége a legutóbbi öt népszámlálás szerint - II. Horvát-Szlavonorsságok. 880 IC. kötet. A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása.

Ennek egyik első feladata volt az 1869-es népszámlálás végrehajtása. Az 1869. évi népszámláláskor az összeírásoknál alkalmazott gyakorlatot használták, vagyis az egy háztartásban élőket együtt írták össze. A lajstromra egymás után, folyamatosan jegyezték fel az egyes adatszolgáltatókat név szerint.. 1869. évi III. törvénycikk a népszámlálás * . 1. § A magyar korona országainak területén általános népszámlálás rendeltetik el. Ezen népszámlálás az 1869. deczember 31-én létező népességi állapot szerint 1870 január 3-kán országszerte meginditandó, és teljes befejezéseig szakadatlanul folytatandó. 2. § A népszámlálással egyidőben a lakhelyek és hasznos. Magyarország népessége 2019. január 1-jén 9 772 756 fő volt, ami 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások magas száma miatt csökkenő tendenciát mutat, struktúráját tekintve elöregedő. 2010 augusztusában 4 302 827 lakást tartottak számon az ország területén. Nemzetiségi szempontból viszonylag homogénnek tekinthető, a 2011-es népszámláláson a lakosság.

126. Az 1869. évi népszámlálás adatai - Kugi blogj

 1. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az 1869. évi első hivatalos magyar népszámlálás történelmi Magyarországra vonatkozó adatai, népessége, vallásai, a közigazgatási egységek szerinti feldolgozás iránt érdeklődnek
 2. Az 1869. évi népszámlálás időpontjában viszont - szintén becsült adatok alapján (Varga E. Á. 1997: 61.) - a magyarok ugyanitt a népesség egynegyedét tették ki (24,9%), a románok számaránya pedig már csak 59 százalékot ért el. (Arányuk 3,3 százalékpontos mérséklődéséből kb. 1 százalékpont jut a cigány.
 3. 1869. Elfogadják az első magyar népszámlálási törvényt. Az év során több, a népszámlálás végrehajtását érintő rendelet is napvilágot látott; az összeírást 1870 elején hajtják végre, a mezőgazdasági összeírás helyett felmért hasznos házi állatok számbavételére az ívek hátlapja szolgál

2 Az 1869. évi népszámlálás lajstromán (Fölvételi ív a népesség és háziállatok számlálására az 1869. évi december 31-diki állapot szerint) a következő, a 10-12. rovatokat különítették el a honosság és a jelenlét-távollét számbavételére: 10. honossága: helybeli / idegen; 11. jelenléte: egy hónapo Könyv: Az 1869-1980. évi népszámlálások története és jellemzői I. - (1869-1910) - Dr. Thirring Lajos, Dallos Ödönné | Az első hivatalos magyar.. A KSH Könyvtár a 24. óra elnevezésű IHM ITP 8 közgyűjteményi digitalizálási pályázaton a Magyarország helységnévtárai, 1873-1913 (12 kötet) digitalizálására nyert el támogatást.. A Magyar Korona Országainak helységnévtára. 1873. Az első hivatalos helységnévtár. Az 1869. évi népszámlálás adatai alapján Társadalom és migráció az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján egy zempléni mezővárosban, Sztropkón 227 25. szűcs 91,7 22 50. szerzetes 20 1 A 2. Táblázatban nem szerepelnek azok a megélhetési formák, amelyek csak a be-vándorlókat érintették, az adott szakmában dolgozók száma, az alábbiak szerint alakult

1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek ..

Központi Statisztikai Hivata

Az 1869. évi népszámlálás szerint a községekben egy lakásra 1,2 szoba esik és számuk 1910-re is csak 1,4-re nő, az összeírt összes helyiség száma pedig átlagosan 2,9, vagyis a legtöbb lakás a Kárpát medencében az első világháború előtti időszakban még a szoba - konyha - kamra háromságával írható le

Sebők László: Az 1869

 1. dössze három megye esik a mai Erdély területére, a többiek részletes összesítıi azonban kézirato
 2. Az 1869-1980. évi népszámlálások története és jellemzői. Thirring Lajos tanulmányai és hagyatéka alapján összeáll. Dallos Ödönné. Budapest: KSH, 1989. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. Összeállította: Sebők László. TLA Teleki László Intézet. KSH Népszámlálás. KSH Levéltár. 2005
 3. daddig, mig a kiszámitás a
 4. A cikk célja, hogy levéltári források alapján egy zempléni tele- pülés, Sztropkó 1869. évi társadalmát megvizsgáljuk. Elsődle- gesen a születési helyek alapján meghatározzuk a helybeli és a bevándorolt népességet, majd az adatokat kombináltuk a fog- lalkozásokkal
 5. (1869 = = 100) Nép­ sűrű­ ség** 1 km'-rc 6 011 310 100 53,9 5 329 191 106 57,3 6 009 351 120 (4,6 6 854 415 137 73,7 7 612 114 152 81,9 7 986 875 159 85,9 1930 8 685 109 173 93,4 9 316 074 186 100,2 9 204 799 184 99,0 * Az 1941. évi népszámlálás időpontja január 31., az 1949. évié január 1., a többi nép
 6. Bagdi, Róbert and Demeter, Gábor (2015) Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 2015 (3). pp. 381-410. ISSN 0040-963

1857. évi illetve az 1869. évi összeírás ; Az 1857/58. évi népszámlálás német nyelvű összesítő íveit az Abszolutizmuskori levéltárban, az 1853 és 1860 között működött helytartósági osztályok iratanyagában őrzi a MNL OL RÓBERT BAGDI-GÁBOR DEMETER THE CHARACTERISTICS OF THE INDIGENOUS AND LOCAL SOCIETIES OF SÁTORALJAÚJHELY BASED ON THE RESULTS OF THE CENSUS IN 1869 In our contribution we aimed to examine the role of immigration and vertical mobility in th Demográfiai helyzet az OMM-ban 1851. évi népszámlálás 13.900 millió lakos él a magyar korona országaiban Habsburg -monarchia lakosságának 43% 1787-1851 39%-os növekedés, évi 5 ezrelék Csak zsidó tömeges bevándorlás Születési arányszám 45, halálozási 39 ezrelék Iparosodás előtti társadalom arányszámai Magas halandóság legfőbb oka a gyermekhalandóság és a.

Kovács Attila A muravidéki magyarok a statisztikák tükrében 1869-2011 közöt Az 1869. evi nepszamlalas . . . 14 Az 1880. evi nepszamlalas 16 Az 1890. evi nepszamlalas 19 Az 1900. evi nepszamlalas 23 Az 1910. evi nepszamlalas 29 Az 1920. evi nepszamlalas . 32 Az 1930. evi nepszamlalas 33 Az 1941. evi nepszamlalas 38 Az 1949. evi nepszamlalas 40 Osszefoglalas 44 Irodalom, jegyzetek 48 Tdbldzatok ': 1 Az 1869. evi nepszamlalas

Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai [Magyar ..

évi magyar és 2002. évi román népszámlálás adatai 14. térkép: Szatmár vármegye vallási arculata 1869-ben. - 1 = református többségű terület; 2 = or-todox többségű terület; 3 = római katolikus többségű terület; 4 = görög katolikus többségű terület; 5 = lakatlan vagy állandó település nélküli terület Sátroaljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján . By Róbert Bagdi and Gábor Demeter. Download PDF (9 MB) Topics: DN1 Hungary / Magyarország.

Népszámlálások Erdély területén 1850 és 1910 közöt

Nyilvánvalóan fokozták az aggodalmat a nemzetiségi megoszlás adatai is, amelyek az 1869. évi népszámlálás nyomán váltak közismertté. Eszerint a magyar népesség részaránya 1910-ben - Horvátország nélkül - csak 54,5 százalék volt Az 1869. évi népszámlálás Összefoglalás Egyéb népcsoportok megtelepedése A vallási viszonyok kialakulása B. Anyanyelvi és vallási viszonyok a magyar népszámlálások tükrében (1880-1910) A nemzetiségek jogi helyzete Magyarországon A nemzetiségi statisztika problémái A magyarországi nemzetiségi statisztika adatforrása

Békéscsaba - Wikipedia

statisztikai adatforrások: 1.A történeti kutatáshoz használatos statisztikákat koruk (feudális, polgári kori és 1945 u.), megjelenési formájuk (kéziratos v. nyomtatott) és eredetük szerint (témánk szempontjából egyháziak és világiak) csoportosíthatjuk. A kz-os stat-kat, melyek a feudális korszak fő dokumentumai, a levtárak őrzik A 2011. évi népszámlálás alapján elmondhatjuk, hogy a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában található Ajnácskőn a lakosok száma némi növekedésnek indult és elérte az 1193 főt. Viszont a nemzetiségek számarányát figyelembe véve megállapítható, hogy e tekintetben lassú átrendeződés kezdődött meg

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 Kutatástörténeti áttekintés... 7 II. Magyarországi. népszámlálás, összeírás, számbavétel: a népesség számának és területi elhelyezkedésének, biológiai jellemzőinek (nem, életkor) etnikai és vallási összetételének, egyéb jellemző társadalmi vonásainak (családi állapot, foglalkozási, műveltségi szint, stb.) és életviszonyainak (lakóépületek, háztartások, lakások) hivatalos felmérése meghatározott.

Az 1910-es népszámlálás - Suline

Varga E. Árpád. Erdély magyar népessége 1870-1995 között. Táblamellékletek. A táblamellékletek forrásai: [ ]-ben a vonatkozó táblák sorszámai. Magyarország népe A Történelmi Szemle 2015. évi 3. száma 2015. október 27-étől kapható a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben. A helyben megvásárolt, illetve az Intézettől közvetlenül megrendelt lapszám ára kedvezményesen 850 Ft. Postai csomagküldés esetén a postaköltség a vásárlót terheli Az 1869. évi első és az 1880. évi második után az 1890. évi összeírás volt a Központi Statisztikai Hivatal harmadik nagy országos nápszámlálása. A népszámlálás programjának összeállításakor is fontos szempont volt a nemzetközi követelmények figyelembe vétele A 2001. évi magyar népszámlálás nemzetközi környezete: Függelék : Rekordleírások : Az adatfelvétel és -feldolgozás utasításai, segédletei, nyomtatványai : A magyar népszámlálások kérdésanyagának áttekintése, 1869-2001 : A 2001. évi népszámlálás nyomtatványai, CD-ROM-on megjelent, illetve interneten elérhető. hogy ez a népszámlálás nem tekinthet ı pontosnak, mert becslések szerint a népesség 5-6 szá-zaléka hiányzott bel ıle. 3 Az els ı magyar szervek által végrehajtott 1869. évi népszámlálás 15.417.327 4 f ıt írt össze, majd 1910-ben a Magyar Korona országaiban már 20.886.487 f ı él

NÉPÖSSZEÍRÁSOK, NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS STATISZTIKÁK MNL SzSzB

DTTTA - Debrecen | Erda Kft

1869. évi III. törvénycikk - 1.oldal - Ezer év törvénye

Az 1870. évi népszámlálás A nagy népességi adatfelvételt az 1869. évi III. törvény a népszámlálásról rendelte el, amely az Országos Törvénytárban 1869. július 13-án jelent meg (ekkor lépett életbe). A törvény 1. §-a szerint A magyar korona országainak területén általános népszámlálás rendelteti 5 NÉPSZÁMLÁLÁS 1869, 314-317. 6 Az 1869. évi népszámlálás foglalkozási adatai csak kellő kri-Pakot Levente RoKoni KApcSolAtháló A SzéKelyföldön A 19. SzázAd máSodiK feléBen Acta Siculica 2014-2015, 577-59

Magyarország népessége - Wikipédi

 1. Glogonj (serbisch-kyrillisch Глогоњ, deutsch Glogon, ungarisch Galagonyás, rumänisch Glogoni) ist ein Dorf mit 3012 Einwohnern im südlichen Banat an der Temesch in der Opština Pančevo im Okrug Južni Banat der Vojvodina, Serbien.Glogonj ist 4 km südöstlich von Sefkerin und 20 km nordwestlich von der Stadt Pančevo entfernt. Der serbische und der ungarische Ortsname beziehen sich.
 2. A magyar népszámlálások kérdésanyagának áttekintése, 1869-2001.. 146 A 2001. évi népszámlálás nyomtatványai, CD-ROM-on megjelent, illetve interneten elérhető kiadványai . 160 2001. évi népszámlálás előkészítésekor, végrehajtásakor és az adatok feldolgozásakor is: a kérdések ösz
 3. t az ellenreformáció idején.
 4. Illyr faluból mezőváros. Kö. Az 1695. évi kamarai kerületi összeírás. Tegzes Ernő fordítása. (Kézirat.) SML. Csánki, 1914. Dóber, 1997
 5. 1840. évi Dán Népszámlálás 1 621 400 adat 1834. évi Dán Népszámlálás 1 134 062 adat 1835 Denmark Census (Duchies of Schleswig and Holstein) 291 798 ada

A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában A szerény létszámú, hat főből álló, minisztériumi részlegként tevékenykedő ügyosztály megkezdte az 1869. évi népszámlálás előkészítését. A részleg már csak anyagi korlátok miatt sem válhatott egycsapásra országos intézménnyé. A törekvés azonban megvolt rá: az 1869 februárjában kelt statisztikai szabályzat.

Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai-Könyv-Magyar ..

 1. Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tízévenként, így a 2011. évi a 15. lesz a magyar.
 2. •Első teljes körű magyarországi népszámlálás (1784-87) (egyéni-összesítőív) •1804. évi népösszeírás •Háznépi lajstromok (1840-es évek) •Részösszeírások (nemesség, papságra nem): 1805, 1820, 1838, 1850 és 1857-ben •1869. első modern, magyarországi népszámlálás (alig maradt fenn összeírási ív
 3. 1869. évi népszámlálás - Felvételi ív népesség és háziállatok összeírására : A visszatért Felvidék adattára (Budapest, Rákóczi, 1939) - Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak : Molnárok Lapja 1904-1938 : Fővárosi Lapok 1865-1901 : Magyar Nemzet 1938-2016 : Népszabadság 1945-2016 : Protestáns Szemle 1889-194
 4. -1869. évi III. törvénycikk -népszámlálás 1869. dec. 31-i eszmei időponttal -Valójában 1870. január 3-n kezdődött -felekezeti adatokkal, anyanyelviek még nem -1871-ben Magyar Királyi Statisztikai Hivatal megalakulása, Keleti lett a vezetője -Statisztikusok 1872. évi Szentpétervári konferenciájának ajánlása
 5. II/b.sz. ua évi román közigazgatási beosztás ,2,111 lev. III.sz. Az. évi román népszámlálás felekezeti adatai évi román közigazgatási beosztás ,5,111 lev. XII.sz. Az 1940.évi augusztus 30-i bécsi döntés után román uralom alatt maradt kelet-magyarországi és erdélyi terület népességének anyanyelvi megoszlása az 1910.

Erdély magyar népessége 1870-1995 közöt

Így játszottak a gyermekek a „békebeli” Városligetben

Cím: Statisztikai hivatalok ellentéte az 1891. évi népszámlálás feldolgozása során (avagy statisztikusok becsületbeli párbajához vezető út) 1. Title: The conflict of statistical offices during processing the 1891 census (or the path to honor duel of the statisticians) 1. Szerző(k): Kalmár Ella - Budapest Főváros Levéltára Rovat: A modern orvostudomány története napjainki 1941. évi népszámlálás és az 1945. márciusi népösszeírás lakásíve 1945. évi választói névjegyzék (BFL) Kitelepítési névjegyzékek (1946-48) Magyarországi áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei (1946) Kuláklisták (pl. Jász-Nagykun-Szolnok megyei kuláklisták 1950-ből) 4

Az 1920. népszámlálás évi statisztiki Szatmáa megyr lakosságáe azt el nem csatolt területen 109 41 lélekszámba2 adjna meg tehá, at természetes szaporodás 1910-től 7,3 %, a tényleges gyarapodá azonbas n csak 0, volt2 %. Bere g megy lakosságáróe azl A statisztikai szakosztály kezdeti éveinek legfontosabb eseménye az 1869/70. évi népszámlálás végrehajtása volt. Ekkor szembesült Keleti azzal a problémával, hogy a statisztika iránt bizalmatlan lakosság és helyi közigazgatás mennyire megnehezíti az adatgyűjtést, így minden energiáját arra fordította, hogy a hivatalos. Az 1869. évi népszámlálás összesítő táblái belterületen tizedenkénti, külterületen pedig településenkénti (Tanya, Puszta, Rét, Gorzsa) összesített adatokat tartalmaznak az épületekre, a népessége, a háziállatokra vonatkozóan. Mindegyik összeírás jelentő Népszámlálás 2011. Tisztelt kerületi lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben népszámlálást hajt végre. A végrehajtás konkrét időpontját, módját, az adatkörök felsorolását a 2009. december 7-én elfogadott, a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény. A program közvetlen célját a következőkben határoztuk meg: az 1869/70. évi népszámlálás debreceni személyi anyaga feldolgozásával kifejlesztett, hagyományos, DBASE alapú, Debreceni Számítógépes Várostörténeti Adattár továbbépítése HGIS típusú adatbázissá. A projekt részletes leírása itt találhat

A színházi állomások élmezőnyében az 1869. évi népszámlálás 20.035 (Gyr) és 70.179 (Szeged) közötti lakoső t talált, és rajtuk kívül még tizenöt helységben írtak össze legalább ugyanennyi népességet. 1880-ra alig valamivel nőtt az érintett településeken lakók száma, 20.000 és 74.00 (Magyarországon 1869-ben volt az elsõ modern értelemben vett népszámlálás és azóta - zömmel tíz éves idõközönként - tizenhárom ilyen teljes körû lakossági felvétel történt. Vannak olyan országok, ahol nem tíz, hanem ötévenként tartanak népszámlálásokat.) 1. ábra a

Az 1869. évi népszámlálás időpontjában viszont -- szintén becsült adatok alapján (Varga E. Á. 1997: 61.) -- a magyarok ugyanitt a népesség egynegyedét tették ki (24,9%), a románok számaránya pedig már csak 59 százalékot ért el. (Arányuk 3,3 százalékpontos mérséklődéséből kb. 1 százalékpont jut a cigány. lálás rendeltetik el. Ezen népszámlálás az 1869. deczember 31-dikén létező népességi állapot szerint 1870. január 3-kán országszerte meg­ indítandó, és teljes befejezéséig szakadatlanul folytatandó. 2. §. A népszámlálással egy időben a lakhelyek és hasznos házi­ állatok összeírása is eszközlendő. 3. § Fond és állag megnevezése Évköre Terjedelme A reformációra vonatkozó iratanyag leírása, segédletek Megjegyzés (fondtörténet, kutatási tudnivalók, érdekességek

ERDÉLY TÖRTÉNETE / 2

Dr. Thirring Lajos: Az 1869-1980. évi népszámlálások ..

CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK KÖZÉP-SZOLNOK VÁRMEGYÉBEN 1869-BEN TŐTŐS ÁRON Bevezetés A történészek a 20. század közepén döbbentek rá, hogy a tömegek családi életéről alig tudnak valamit. 1 Mivel a hallgata Az 1869. évi első magyar népszámlálás alkalmával elmaradt nemzetiségi felvétel hiányát az év eleji népiskolai összeírás nyelvi felmérése alapján Keleti Károly pótolta ideiglenes jelleggel. Adatainak kiigazítása céljából utóbb Vizneker Antal végzett - hasonló alapokon - újabb becslést A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes cenzus egyik legfőbb záloga!Feladatuk az adatgyűjtés területi megvalósítása: 2011. október 1. és 31. között egy meghatározott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül az összes lakás és ott lakó személy adatainak összegyűjtése, a lakásokra.

Októberben népszámlálás. A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában N. Név; 1. Balázs Pál: 2. Horváth Gergely: 3. Tyekvicska Árpád: Főcím: Nógrád megye leírása: Alcím (1874-1875) Kivona Az 1977. évi népszámlálás a román nemzetiségstatisztikában II. FEJEZETEK A JELENKORI ERDÉLY NÉPESEDÉSTÖRTÉNETÉBŐL A NÉPESSÉG FEJLŐDÉSE, AZ ETNIKAI ÉS FELEKEZETI VISZONYOK ALAKULÁSA A JELENKORI ERDÉLY TERÜLETÉN 1869-1920 KÖZÖTT120 Főbb demográfiai források A népesség nagysága és fejlődése 1869 és 1920. Az 1869. évi népszámlálás volt az első, amely feltüntette a lakosság írni és olvasni tudását, korábban kevés az olyan forrás, ami alapján biztosan megtudhatjuk, milyen mértékben terjedt az írni-olvasni tudás, a műveltség Már az 1869. évi népszámlálás is gyűjtött lakásokra vonatkozó információkat, és azóta is mindig szerepeltek ilyen vonatkozású kérdések a kérdőíveken. A népszámlálás egyben teljes körű lakásösszeírást is jelent. Ez az egyedüli állapotfelvétel, amely teljes képet ad

Az 1873. évi helységnévtár tanúsága szerint, amely az 1869. évi népszámlálás alapján készült, a vármegyei közigazgatás elősegítése érdekében kismegyékre, járásokra oszlottak a területek. Bereg vármegyében két színmagyar járás volt, a Mezőka-szonyi és a Tiszaháti A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában. A mostanit megelőzően 2001-ben kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország lakosságától

KSH Könyvtá

1. táblázat Az 1869. évi népszámlálás fogyatékosok adatai területek és nemek szerint Terület Népesség összesen Fogy.-os összese n Vak Siket-néma Elme-beteg Hülye Magyarország 11 117 623 49 198 13 243 14 396 9 556 12 003 Erdély 2 101 727 14 267 3 167 4 201 2 288 4 611 Együtt 13 219 35 Népszámlálás 2011 Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. Magyarországon mai értelemben vett népszámlálást 1869 óta. PDF | Rursal industry in the census data (1857-1910) (German abstract available after the Hungarian text: Volkszählungsdaten über das Dofhandwerker... | Find, read and cite all the research you.

Központi Statisztikai HivatalPápateszér – Wikipédia

1910. évi népszámlálás során az anyanyelven kívül beszélt nyelvek közül nem csak az elsı helyen megnevezett, hanem valamennyi beszélt nyelvet és mindegyik nemzetiség esetében számba vették. Az anyanyelvi adat felvételekor követett gyakorlatról a népszámlálás végrehajtási utasítása a következı Az 1869. évi első és az 1880. évi második után az 1890. évi összeírás volt a Központi Statisztikai Hivatal harmadik nagy országos nápszámlálása. A népszámlálás programjának összeállításakor is fontos szempont volt a nemzetközi követelmények figyelembe vétele. A program kialakításában részt vettek a Magyar. Pesti Napló, 1869. október (20. évfolyam, 225-251. szám) 1869-10-01 / 225. szá Magyarok, székelyek letelepedése,A népesség hármas etnikai tagolódásának kialakulása,A népesség számának és összetételének alakulása a XIII-XVII. század között,Népnövekedés és az etnikai viszonyok módosulása a XVIII. században,Bevándorlás vagy kivándorlás?,Az etnikai és vallási struktúra a XIX. században,A természetes népmozgalom az egyházi anyakönyvek.

 • 10 hetes terhesség már látszik.
 • Mezopotámia társadalma.
 • Breki és a többiek.
 • Hiéna kölyök.
 • Ikea cipőtartó.
 • Elektromos kerékpár ittas vezetése.
 • Festmény felvásárlás szeged.
 • Minnie egér.
 • Karib térség utazás.
 • Bolide slideshow creator windows 10.
 • Shakespeare művei angolul.
 • Babybox megyei kórház.
 • Villamos energia használata.
 • Bengáli tigris vs oroszlán.
 • Komissiózás németül.
 • Körömgomba lábon.
 • Pallasz athéné tettei.
 • Artecard napoli.
 • Négylábúak.
 • A varázslók visszatérnek alex kontra alex indavideo.
 • Olcsó tanya részletre.
 • Élesztős oldat.
 • Violet & daisy 2011.
 • Angol tengerparti üdülőhelyek.
 • Platán lombhullató.
 • Gretl braun.
 • Vörös királynő 3.
 • Karola vonal térkép.
 • Köszönöm viszont kívánom angolul.
 • A majmok bolygója háború.
 • Orosz tengeralattjáró tragédia.
 • Tricikli jófogás.
 • Kuala lumpur idojaras.
 • Ncis s10.
 • A kör 1998.
 • A mágia színe pdf.
 • Borgia film.
 • Dexa vizsgálat menete.
 • Helloween walls of jericho.
 • Pozsgafa sárgul.
 • Rock music shop.